Amacımız, Kadınların sosyal ve kültürel alanda gelişmeleri ve yine kadınların karar mekanizmalarında yer almalarını teşvik etmek ve geliştirmektir.

Derneğimizin çalışma konularından ve biçimlerinden bazıları:

A – Memleketimizde kadının hayat şartlarını ve toplumdaki durumunu gelenek ve görenek, hukuk, ekonomik hayat ve kültür hareketleri bakımından araştırmak ve incelemek, bu doğrultuda kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaktır.

B – Kadının toplumsal durumunun kişiliğe saygı esasına göre geliştirilmesi, hayat şartlarının, fikir düzeyinin yükseltilmesi için gerekli çalışmalara hizmet etmek, kültür toplantıları, seminerler, sergiler düzenlemektir.

C – Genellikle eğitim, özellikle yetişkinler ve kadın eğitimi alanında çalışmaları yürütmektir.

D – Gerekli görülen hallerde yasanın aradığı usul ve esaslar çerçevesinde yurt içi ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açar. Yurt dışında benzer amaçlı dernek yada kuruluşlarla işbirliği yapar.