Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve en önemlisi birey olarak KADIN olduğumuz için;

1.1976 yılında 4 kurumsallaşmış derneğin bir araya gelerek oluşturduğu bir çatı örgütüyüz. Bugün bünyesinde 13 dernek onlara bağlı 186 şube ve 50.500 üye ile çalışmalar yürüten bu örgüt kadından sorumlu bakanlığın danışma kurulu üyesi ve BM Kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi sözleşmesi (CEDAW) ülke gölge rapor sekretaryalığını yürüten bir FEDERASYONA bağlı bir dernek olduğumuz için ,
2.Kadınlarımızın insan haklarından daha fazla yararlanması , istihdamda artan oranda yer alması ,eğitim ve okullaşma olanaklarından yararlanması ,karar mekanizmalarında yer alması çalışmaları ve lobicilik hareketleri yürütmekte bize yol arkadaşı olmak için ,
3.Kadınların istihdamda yer alması adına 2010 yılında başlattığımız Değişim Yarat adlı Kampanyamızın iller bazında yürütülmesi devam ederken , bir sonraki ÇORLU durağında bizlerle olabilmek için ,
4.Artan aile içi şiddet konularında sorunlu kadınlarımız için sığınacak sığınma evleri yapımı için 2006 yılında başbakanlık genelgesi olarak yayınlanan Şiddet genelgesi gereğinin yasal olarak yerine getirilmesi çalışmalarında bize yardımcı olmak için

KASAİD ÇORLU ekibinin arasında yer almalısınız.