Görüntülüyor 1 Sonuç(lar)
Genel

Kürtaj ve Sezeryan

Merkezi NY bulunan Doğurganlık Hakları Merkezinden ülkemizde yaşanan sorun üzerine gelen mailin türkçe tercümesi …. Center for Reproductive Rights (Doğurganlık Hakları Merkezi-CRR) 2011 Dünya Kürtaj Yasaları Haritası aşağıdaki bulgulara işaret etmektedir: 58 ülke (dünya nüfusunun yaklaşık % 39.2’si) en liberal kürtaj yasalarına sahiptir. Çoğunlukla Küresel Kuzey’de yer alan bu ülkelerde, kürtaja nedenine ilişkin bir sınırlama olmaksızın izin verilmekte ve gebeliğe son verme kararı kadın tarafından verilmektedir. Bu ülkelerin bazılarında kadının gebeliğe son verme hakkı olduğu tanınmakta ve bu hakka aşırı müdahale durumları kadının anayasal haklarının ihlali olarak görülmektedir. 15 ülkede ise kürtaja sosyo-ekonomik nedenler çerçevesinde izin verilmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık …