DERNEĞE ÜYE OLMA ŞART VE ŞEKİLLERİ

a-)Türk uyruğunda olmak (Türk Vatandaşı olmayanlar Derneğe fahri üye olabilirler)
b-) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
c-) En az 18 yaşında olmak,
d-) İhtisasları, meslekleri veya bilgileri bakımından Derneğin amacına hizmet edebilecek durumda olmak,
e-) Derneğe giriş aidatı ve Genel Kurul’ca kararlaştırılan yıllık aidatı vermeyi kabul etmek,
f-) Kurumlardan izin almak şartıyla, yüksek mahkeme üyeleri, Sayıştay mensupları, hakim ve savcılar, Dernekler Kanununun ilgili maddesi gereğince ilgili listede “Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği” adının bulunması kaydiye mülki idare amirliği hizmetlerine dahil kadrolarda çalışanlar, Türk Silahlı Kuvvetleriyle Genel ve Özel kolluk kuvvetleri mensupları, resmi ve özel ilkokul, ortaokul, lise veya dengi okul öğretmen ve yöneticileri, merkez ve iller kuruluşunda çalışan öğretmenler ile diğer personel Derneğe üye olabilirler.

Dernekler Kanununun ilgili maddesinde gösterilen bu bentte belirtilen yasak süresince, bunun dışında diğer kanunlarla derneklere üye olamayacakları belirtilen kişilerle, orta öğretim öğrencileri üye olamazlar.

İlgili maddelerdeki nitelikleri taşıyanların yazılı istemi ve Derneğin iki üyesinin tavsiyesi üzerine Yönetim Kurulu, üye adayı hakkında en çok 30 gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karar vererek sonucu müracaat sahibine duyurur. Derneğin amacı ve çalışma konusuna ilgi duyan ve derneğe maddi ve manevi yardım yapanlar, Genel Kurul kararı ile derneğe Fahri Başkan ve üye olabilirler.

 

Üyelik Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.