Derneğimiz Prof. Dr. Afet İnan ve arkadaşları tarafından 1953 yılında kurulmuştur ve kurulduğu tarihten itibaren faaliyet gösteren bir dernektir. 1968 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ‘Kamuya Yararlı Dernek’ statüsüne erişmiştir. Genel merkezimiz Ankara’dadır.

Çorlu şubemiz ise 10 Kasım 2008 tarihinde kurulmuştur.

Amacımız, Kadınların sosyal ve kültürel alanda gelişmeleri ve yine kadınların karar mekanizmalarında yer almalarını teşvik etmek ve geliştirmektir.

Günümüzde, Türkiye’nin AB sürecinde etkin olmaya başlaması ile kadın istihdamı konusu, kamu ve özel sektörün belli başlı kurum ve kuruluşlarının gündemine girmiştir. Her ne kadar oldukça geç kalınmış olsa da, tabii ki bu konunun kamuoyunda tartışılıyor ve çözümler üzerinde kafa yoruluyor olması son derece sevindiricidir.

“Türkiye’de kadın istihdamının artırılması için politika ve uygulamaların bir bütün olarak ele alınması gerektiğini savunuyor, kadınların istihdamının sadece sayısal olarak artırılmasını değil, aynı zamanda kadınların insana yaraşır çalışma koşulları içinde, erkeklerle eşit olanak ve fırsatlara sahip olarak istihdam edilecekleri bir ortamın oluşturulmasını gerekmektedir…

Çorlu şubemiz olarak biz de öncelikle; Kadın istihdamı konusunda çalışmaları hem diğer STK ‘lar hem de yerel yönetimlerin desteği ile yürütmek istiyoruz. Ayrıca Genç kızlarımız için doğru kariyer planlamaları konusunda eğitmek ve geliştirmek için çalışmalar yürüteceğiz.