Dünya Emekçi Kadınlar Günü  

 

Dünya kadınlarının var olma mücadelesi açısından çok önemli ve anlamlı bir gün olan 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’nde bu yolda çaba, emek ve yaşamını harcayan tüm kadınları saygı ile anıyoruz .

 

Bu günü anarken biliyoruz ki: nüfusun yarısını oluşturan biz kadınlar ile diğer yarısını oluşturanlar arasında fırsat eşitliği sağlanmadan hiçbir toplumda huzur, refah ve zenginlikten söz edilemez.

 

Bunu sağlayabilmek için tüm kişi ve kurumlara önemli roller düşmektedir.

 

Öncelikli olarak cinsiyet eşitliği konusunda toplumda yaşanan geri gidişin nedenleri tartışılmalı, ötekileştirmeyen, kapsayıcı, egosuz, pozitif bir iletişim dili oluşturulmalıdır.

Eğitim müfredatında cinsiyet eşitliği vurgulanmalı, hukuki kurallara ve uluslararası sözleşmelere uyulmalı, kadın ve çocuk ayrımı yapılmalı, kadınlara yönelik suçlara karşı caydırıcı ve önleyici tedbirler uygulanmalıdır. Kadınları iş hayatına hazırlayacak mesleki beceriler kazandırılmalı, kadınlara daha çok şey yapmalarını tavsiye etmek yerine, daha çok alan açılmalıdır.

Tüm bunları yerine getirerek cinsiyet eşitliği sağlanmış bir toplumda rekabet ve başarı, adalet ve özgürlük olacağına inanıyor, bunu gerçekleştirmiş bir toplumda nice kadınlar gününe birlikte ulaşmayı diliyoruz.