25 Kasım Günü Söyleşisi 2018

25 Kasım 1960 tarihinde Latin Amerika’da ülkelerindeki diktatör yönetime karşı mücadele eden ailelelerden olan  üç kız kardeş(Mirabel Kardeşler) hunharca katledildikten sonra kaza süsü verilerek  bir uçurumun dibine atılmış ve bunun ardından ülkede çıkan protesto ve mücadele hareketi(Kelebek) güçlenerek demokratik sisteme geçişe zemin hazırlamıştır.

Yıllar içerisinde  Latin Amarika’da  toplanan kadın kurultayı ve ardından Birleşmiş Milletler kadına yönelik şiddete karşı toplumsal bilinci diri tutmak adına 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” olarak ilan etmiştir.

Biz de bu günü;  bir kadın topluluğu olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şiddete karşı olan sesimizi duyurmak ve  toplumsal farkındalığın oluşması sağlamak adına düzenlediğimiz söyleşi ve etkinlikler ile andık.

 

Söyleşileri gerçekleştiren değerli üyemiz Avukat Sn.Cumaziye Ceren ZAYİM‘e, İlçe Sağlık Gr.Bşk. Psikoloğu Sn.Neslihan GEÇKİN’e ve Proje ortağımız Trend ARENA’ya teşekkürlerimizi sunuyoruz.