Genel

Kadına şiddet farklı açılardan tartışıldı – http://www.iha.com.tr

Kadına şiddet farklı açılardan tartışıldı
http://www.iha.com.tr
1. Uluslararası Kadına Şiddete Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi, 7-8 …read more