Görüntülüyor 7.276 Sonuç(lar)
Genel

Kürtaj ve Sezeryan

Merkezi NY bulunan Doğurganlık Hakları Merkezinden ülkemizde yaşanan sorun üzerine gelen mailin türkçe tercümesi …. Center for Reproductive Rights (Doğurganlık Hakları Merkezi-CRR) 2011 Dünya Kürtaj Yasaları Haritası aşağıdaki bulgulara işaret etmektedir: 58 ülke (dünya nüfusunun yaklaşık % 39.2’si) en liberal kürtaj yasalarına sahiptir. Çoğunlukla Küresel Kuzey’de yer alan bu ülkelerde, kürtaja nedenine ilişkin bir sınırlama olmaksızın izin verilmekte ve gebeliğe son verme kararı kadın tarafından verilmektedir. Bu ülkelerin bazılarında kadının gebeliğe son verme hakkı olduğu tanınmakta ve bu hakka aşırı müdahale durumları kadının anayasal haklarının ihlali olarak görülmektedir. 15 ülkede ise kürtaja sosyo-ekonomik nedenler çerçevesinde izin verilmektedir. Dünya nüfusunun yaklaşık …

Genel

STK’ların Kadınlar Üzerindeki Etkileri…

STK Kurumlarının en büyük amaçlarından biri, kadın veya erkek, yetişkin veyahut çocuk olsun tüm insanların kendisini ifade ederek yeteneklerini geliştirme konusunda özgür oldukları bir dünya kurabilmektir. Bu amaçla kurulan STK Kurumları varlıklarını en güzel şekilde ifade ederek, herkesin dilinden düşürmediği bir kurum haline gelmeyi başarmıştır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de, geniş kitleye sahip olan bu kurum, varlığıyla toplum arasında bir güven simgesi haline gelmiştir. Ülke kadınlarımız, geçmiş tarihlerde olduğu gibi günümüzde de insan haklarından eşit bir biçimde yararlanamamaktadır. Onlar her zaman erkekler ile dünyayı eşit bir biçimde paylaşamama gerçeğiyle yüzleşip, egemenliğin kayıtsız şartsız erkekler üzerine konulmaya çalışılma durumuyla yüzleşmek zorunda …

Genel

Kadınlarımız

Bir toplumun huzurunu sağlayıp, diğer bireylerin haklarına tecavüz etmeden belirli bir saygı çerçevesinde yaşaması için ortaya konulan kurallar topluluğuna “yasa” denir. Tüm yasalar devlette toplum yada bireyler arasında yapılan sözleşmelerdir. Devlet, yasa eli ile hem kendisini hem de yurttaşlarını korur. Bizler TC yurttaşları olarak bu korunmadan eşit olarak yararlanma hakkına sahibiz. Kadınlar olarak bizi koruyan yasalara Cumhuriyet Devrimimiz ile sahip olduk. Bu sebepledir ki, var olan yasalarımızda ki kadını erkeğin gerisinde ve onun hizmetinde gören anlayışların yanlış olduğunu, kadınlarında erkekler gibi tüm yurttaşlık haklarına eşit bir biçimde yararlanmaları gerektiğini bilmekteyiz. 4320 sayılı Ailenin Korunması Yasası, Medeni Yasa, İş Yasası, Anayasa …

Genel

Sondakika.com: Şiddet Karşıtı Tasarım Sergisi Çorlu’da Açıldı

İstanbul Aydın Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Programı 1. sınıf öğrencileri ile Kadının Sosyal Hayatını Araştırma ve İnceleme Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği ‘Kadına şiddete hayır’ tasarım sergisi, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, Orion AVM’de açıldı. 40 öğrencinin hazırladığı ‘dünya dışı uygarlıklar’ konseptli ayakkabı tasarım projeleri ilgi görüyor. Öğrenciler, sergiyi gezmek için gelenlere tasarımlarında ne anlatmak istediklerini tek tek anlatıyor.